Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Mapa serwisu

INFORMACJE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

|--- Informacje Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

|--- Lokalny Punkt Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem i Świadkom - "SOS dla Rodziny"

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KAMIENIU POMORSKIM

|--- Dane teleadresowe

|--- Wykaz telefonów

|--- Kierownictwo PCPR

|--- Organizacja PCPR (stanowiska)

REGIONALNE POGOTOWIE KRYZYSOWE - Punkt w Kamieniu Pomorskim

|--- RPK - Informacje o projekcie

|--- Grupy wsparcia

|--- Konsultacje indywidualne

DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

|--- Program PFRON: Dostępna przestrzeń publiczna - 2023

DOFINANSOWANIA PFRON

|--- Turusy rehabilitacyjne

      |--- Dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych 2024 rok

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

|--- PWRMR III - Edycja 2019

|--- PWRMR III - Edycja 2020

|--- PWRMR III - Edycja 2021

|--- PWRMR III - Edycja 2022

|--- PWRMR III - Edycja 2023

|--- PWRMR III - Edycja 2024

AKTYWNY SAMORZĄD

|--- AS - Edycja 2022

|--- AS - Edycja 2023

|--- AS - Edycja 2024

ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ

|--- ZK w WTZ - Edycja 2023 i 2024

      |--- Zajęcia klubowe w WTZ - Edycja 2024 - nabór wniosków

OGŁOSZENIA

|--- Nabór na wolne stanowiska pracy w PCPR

      |--- 2024 rok

            |--- Nabór na stanowisko Inspektora - stanowisko ds. świadczeń i rozliczeń w Zespole ds. pieczy zastępczej PCPR.FA.2.1110.1.2024 z dnia 08.04.2024 r.

      |--- 2023 rok

            |--- Nabór na stanowisko PSYCHOLOGA w Regionalnym Pogotowiu Kryzysowym w Kamieniu Pomorskim PCPR.FA.2.111.6.2023 z dnia 11.12.2023 r.

            |--- Nabór na stanowisko KSIĘGOWEGO w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim PCPR.FA.2.111.6.2023

            |--- Nabór na stanowisko Głównego księgowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim PCPR.FA.2.111.5.2023

            |--- Nabór na stanowisko pracy Inspektora - stanowisko ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych. FA.2.111.4.2023 z dnia 31.08.2023 r.

            |--- Trzeci nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim: FA.2.111.3.2023

            |--- Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego - stanowisko ds. przeciwdziałania przemocy i poradnictwa specjalistycznego

            |--- Nabór na stanowisko pracownika socjalnego - stanowisko ds. przeciwdziałania przemocy i poradnictwa specjalistycznego

      |--- 2021 rok

            |--- Drugi nabór na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

            |--- Nabór na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

      |--- 2017 rok

            |--- Nabór na stanowisko urzędnicze Referenta w Zespole ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Społecznej

            |--- Nabór na stanowisko Inspektora w Zespole do spraw Pieczy Zastępczej

      |--- 2016 rok

            |--- Nabór na stanowisko Referenta

            |--- Nabór na stanowisko Specjalista pracy z rodziną

      |--- 2015 rok

      |--- 2014 rok

            |--- Nabór na stanowisko Referenta w Zespole ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej (RONiPS)

            |--- Nabór na stanowisko Inspektora w Zespole ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej (RONiPS)

      |--- 2013 rok

            |--- Stanowisko urzędnicze: REFERENT

|--- Ogłoszenia i komunikaty

ZARZĄDZENIA DYREKTORA PCPR

|--- Zarządzenia Dyrektora PCPR

      |--- 2001 rok

      |--- 2002 rok

      |--- 2003 rok

      |--- 2004 rok

      |--- 2005 rok

      |--- 2006 rok

      |--- 2007 rok

      |--- 2008 rok

      |--- 2009 rok

      |--- 2010 rok

      |--- 2011 rok

      |--- 2012 rok

      |--- 2024 rok

      |--- 2023 rok

      |--- 2022 rok

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

      |--- 2017 rok

      |--- 2016 rok

      |--- 2015 rok

      |--- 2014 rok

      |--- 2013 rok

TRYB DZIAŁANIA

|--- Podstawa prawna

|--- Statut

|--- Regulamin organizacyjny

USTAWY

KONTROLE

|--- Plan kontroli zewnętrznych

      |--- 2021 rok

      |--- 2024 rok

      |--- 2023 rok

      |--- 2022 rok

|--- Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

      |--- 2016 rok

      |--- 2015 rok

      |--- 2014 rok

      |--- 2013 rok

            |--- Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamieniu Pomorskim

            |--- Warsztat Terapii Zajęciowej w Wolinie

            |--- Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE I PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

|--- Dzień Ofiar Przestępstw / Światowy Dzień Walki z Depresją

|--- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

|--- Poradnictwo specjalistyczne

|--- Informator podmiotów realizujących oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz osób dotknięt

|--- Informator specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w wojeówdztwie zachodni

|--- Informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

|--- INFORMATOR podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających wsparcia osobom doznającym przemocy d

PLANY I PROGRAMY

|--- Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Po

|--- Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych

|--- Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

|--- Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Kamieńskim

      |--- Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Kamieńskim

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KAMIENIU POMORSKIM

|--- Uchwały Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kamieniu Pomorskim

PRZETARGI / ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

|--- Zamówienia publiczne

|--- Zaproszenia do składania ofert o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 PLN

      |--- 2024 rok

            |--- Zaproszenie do skladania ofert nr: PCPR.PZ.3.261.1.2024.EP z dnia 23.04.2024 r. - świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu diagnoz psychofizycznych dzieci w pieczy zastępczej oraz wydaniu opinii diagnostycznych

            |--- Zaproszenie do składania ofert nr: FA.2.263.3.2024 z dnia 16.04.2024 r. - dostawa materiałów biurowych i środków czystości do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

            |--- Zaproszenie do składania ofert nr: PCPR.PPiPS.1.263.2.2024.KM z dnia 10.04.2024 r. - Przeprowadzenie i dokumentowanie Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

            |--- Zaproszenie do składania ofert nr: PCPR.PPiPS.1.263.1.2024.KM z dnia 16.02.2024 r. - pzeprowadzenie i dokumentowanie Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

            |--- Zaproszenie do składania ofert nr: PCPR.PPiPS.1.261.1.2024.KM z dnia 08.01.2024 r.- świadczenie usług specjalistyczno-psychologicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w ramach Interwencji Kryzysowej.j

      |--- 2023 rok

            |--- Zapytanie ofertowe nr PCPR.PZ.3.261.2.2023.EP z dnia 20.12.2023 r. _ świadczenie usług specjalistycznych-psycholgicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w ramach Zespołu do spraw pieczy zastępczej

            |--- Zaproszenie do składania ofert Nr PCPR.FA.2.263.7.2023 z dnia 11.12.2023 r. - świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w 2024 r.

            |--- Zapytanie ofertowe nr sprawy: PCPR.FA.2.263.5.2023 z dnia 19.10.2023 r. - wykonanie usługi zaprojektowania, rozplanowania, wykonania, dostawy oraz montażu mebli biurowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

            |--- Zapytanie ofertowe nr PCPR.PPiPS.1.263.4.2023 z dnia 28.08.2023 r. - Przeprowadzenie i dokumentowanie Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

            |--- Zapytanie ofertowe nr PCPR.PPiPS.1.263.3.2023.KM z dnia 26.07.2023 r. _ Przeprowadzenie i dokumentowanie Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

            |--- Zaproszenie do składania ofert nr FA.2.263.4.2023 z dnia 21.07.2023 r. - na dostawę materiałów biurowych, środków czystości i artykułów higienicznych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

            |--- Zaproszenie do składania ofert nr PCPR.PZ.3.261.1.2023.EP z dnia 26.04.2023 r. - na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu diagnoz psychofizycznych dzieci w pieczy zastępczej oraz wydaniu opinii diagnostycznych

            |--- Zaproszenie do składania ofert nr PCPR.PZ.3.261.1.2023.EP z dnia 12.04.2023 r. - świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu diagnoz psychofizycznych dzieci w pieczy zastępczej oraz wydaniu opinii diagnostycznych.

            |--- Zaproszenie do składania ofert nr PCPR.PZ.3.261.1.2023.EP z dnia 27.03.2023 r. - świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu diagnoz psychofizycznych dzieci w pieczy zastępczej oraz wydaniu opinii diagnostycznej.

            |--- Zapytanie ofertowe nr PCPR.PPiPS.1.261.2.2023.JW z dnia 24.03.2023 r. - Przeprowadzenie i dokumentowanie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

            |--- Zapytanie ofertowe nr RPK.1.263.2.2023 z dnia 23.03.2023 r. - Zakup i dostawę 4 szt. komputerów z oprogramowaniem do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim dla specjalistów Regionalnego Centrum Kryzysowego w ramach zadania pn. Regionalne Pogotowie Kryzysowe.

            |--- Zapytanie ofertowe nr: PCPR.PPiPS.1.261.1.2023.JW z dnia 06.03.2023 r. - Przeprowadzenie i dokumentowanie Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

            |--- Zapytanie ofertowe nr RPK.1.263.1.2023 z dnia 16.02.2023 r. _ zakup i dostawę 4 szt. komputerów do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim dla specjalistów Regionalnego Centrum Kryzysowego w ramach zadania pn. Regionalne Pogotowie Kryzysowe.

            |--- Zaproszenie do skladania ofert nr: PCPR.RPK.1.261.1.2023.ZS z dnia 16.02.2023 r. na świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu klubu samopomocy / grup wsparcia, warsztatów tematycznych, konsultacji w Regionalnym Pogotowiu Kryzysowym w Kamieniu Pomorskim

            |--- Zaproszenie do skladania ofert nr: FA.2.263.2.2023 z dnia 11.01.2023 r. - świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla kandydatów do pracy i pracownikow Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

            |--- Zaproszenie do składania ofert znak: PCPR.RPK.1.4141.7.2023.ZS z dnia 09.01.2023 r. - na świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu klubu samopomocy / grup wsparcia, warsztatów tematycznych, konsultacji w Regionalnym Pogotowiu Kryzysowym w Kamieniu Pomorskim

            |--- Zaproszenie do składania ofert nr: FA.2.263.1.2023 z dnia 02.01.2023 r. - pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 2023 roku

      |--- 2022 rok

            |--- Zaproszenie do skladania ofert nr: FA.2.263.6.2022 z dnia 30.12.2022 r. - świadczenie obłsugi prawnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w 2023 roku

            |--- Zaproszenie do składania ofert nr: PCPR.RPK.1.4141.6.2022.ZS z dnia 28.12.2022 r. - na świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu klubu samopomocy / grup wsparcia, warsztatów tematycznych, konsultacji w Regionalnym Pogotowiu Kryzysowym w Kamieniu Pomorskim

            |--- Zaproszenie do składania ofert nr: PCPR.PPiPS.1.261.2.2022.JW z dnia 23.12.2022 r. - świadczenie usług specjalistycznych - psychologicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w ramach Interwencji Kryzysowej w 2023 roku

            |--- Zaproszenie do skladania ofert nr: PCPR.PZ.3.261.5.2022.ZS z dnia 21.12.2022 r. - świadczenie usług specjalistycznych - psychologicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w ramach Zespołu do spraw pieczy zastępczej w 2023 roku

            |--- Zapytanie ofertowe znak: PCPR.FA.2.263.4.2022 z dnia 20.12.2022 r. - świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w 2023 roku.

            |--- Zaproszenie do składania ofert nr: PCPR.RPK.1.4141.3.2022.MW z dnia 25.11.2022 r. - na świadczenie usługi plegającej na prowadzeniu klubu samopomocy / grup wsparcia, warsztatów tematycznych, konsultacji w Regionalnym Pogotowiu Kryzysowym w Kamieniu Pomorskim

            |--- Zaproszenie do skladania ofert nr: RPK.1.263.6.2022 z dnia 9.11.2022 r. - zakup artykułów spożyczwych - poczęstunek na potrzeby udzielanego wsparcia na miejscu i w sytuacjach interwencji kryzysowej Regionalnego Centrum Kryzysowego w Kamieniu Pomorskim

            |--- Zapytanie ofertowe znak: RPK.1.263.5.2022 z dnia 07.11.2022 r. - Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w ramach zadania pn. Regionalne Pogotowie Kryzysowe

            |--- Zaproszenie do składania ofert nr: PCPR.RPK.1.4141.42022.ZS z dnia 27.10.2022 r. - świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu klubu samopomocy / grup wsparcia, warsztatów tematycznych, konsultacji w Regionalnym Pogotowiu Kryzysowym w Kamieniu Pomorskim.

            |--- Zapytanie ofertowe nr: RPK.1.263.3.2022 z dnia 26.10.2022 r. - zakup artykułów biurowych niezbędnych do prowadzenia Regionalnego Centrum Kryzysowego w Kamieniu Pomorskim związanych z funkcjonowaniem punktu, klubu samopomocy.

            |--- Zapytanie ofertowe nr: PCPR.PPiPS.1.261.7.2022.JW z dnia 28.09.2022 r. - Przeprowadzenie i dokumentowanie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

            |--- Zapytanie ofertowe znak: PCPR.PPiPS.1261.6.2022.JW z dnia 07.09.2022 r. - Przeprowadzenie i dokumentowanie Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

            |--- Zapytanie Ofertowe z dnia 22.08.2022r - PCPR.RONiPS.1.261.1.2022 Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w ramach zadania pn. Regionalne Pogotowie Kryzysowe

            |--- Zapytanie ofertowe znak: PCPR.PPiPS.1.261.5.2022.JW z dnia 02.08.2022 r. - Przeprowadzenie i dokumentowanie Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

            |--- Zapytanie ofertowenr: PCPR.PPiPS.1.261.4.2022.JW z dnia 20.06.2022 r. "Przeprowadzenie i dokumentowanie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie"

            |--- Zaproszenie do składania ofert: PCPR.PZ.1.261.1.2022.MW z dnia 09.05.2022 r. - na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu i sporządzeniu diagnozy psychofizycznej dziecka w pieczy zastępczej j

            |--- Zapytanie ofertowe znak: PCPR.PPiPS.1.261.3.2022.JW z dnia 20.04.2022 r. - przeprowadzenie i dokumentowanie Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób sotujących przemoc w rodzinie

            |--- Zaproszenie do składania ofert: PCPR.PPiPS.1.261.2.2022.JW z dnia 05.04.2022 r. - Przeprowadzenie i dokumentowanie Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

            |--- Zaproszenie do składania ofert: PCPR.PZ.3.261.3.2022.ZS z dnia 04.04.2022 r. _ świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu i sporządzeniu diagnozy psychofizycznej dziecka w pieczy zastępczej

            |--- Zaproszenie do składania ofert: PCPR.PZ.3.261.2.2022.ZS z dnia 10.03.2022 r. - świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu i sporządzeniu diagnozy psychofizycznej dziecka w pieczy zastępczej.

            |--- Zaproszenie do składania ofert: FA.2.261.3.2022 z dnia 03.02.2022 r. - obsługa prawna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

            |--- Zaproszenie do składania ofert nr: FA.2.261.2.2022 z dnia 03.02.2022 r. - pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

            |--- Zaproszenie do składania ofert nr: PCPR.PPiPS.1.261.1.2022.JW z dnia 01.02.2022 r. - świadczenie usług specjalistycznych - psychologicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w ramach Interwencji Kryzysowej

            |--- Zaproszenie do składania ofert: FA.2.261.1.2022 z dnia 25.01.2022 r. - świadczenie obsługi prawnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

            |--- Zaproszenie do składania ofert: PCPR.PZ.3.2361.1.2022.ZS z dnia 25.01.2022 r. - świadczenie usług specjalistycznych - psychologicznych w Powiatopwym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w ramach zespołu ds. pieczy zastępczej

      |--- 2021 rok

            |--- Zapytanie ofertowe znak: PCPR.PPiPS.1.261.2.2021.MW z dnia 01.09.2021 r. - przeprowadzenie i dokumentowanie Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

            |--- Zapytanie ofertowe znak: PCPR.PZ.3.261.8.2021.ZS z dnia 28.06.2021 r. - świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu i sporządzeniu diagnozy psychofizycznej dziecka w pieczy zastępczej

            |--- Zapytanie ofertowe znak: PCPR.PZ.3.261.6.2021.ZS z dnia 24.03.2021 r. - świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu i sporządzeniu diagnozy psychofizycznej dziecka w pieczy zastępczej

            |--- Zapytanie ofertowe znak: PCPR.PZ3.261.4.2021.ZS z dnia 15.03.2021 r. - świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu i sporządzeniu diagnozy psychofizycznej dziecka w pieczy zastępczej

            |--- Zapytanie ofertowe znak: PCPR.PZ.3.261.2021.ZS z dnia 25.02.2021 r. - świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu i sporządzeniu diagnozy psychofizycznej dziecka w pieczy zastępczej

            |--- Zapytanie ofertowe znak: FA.2.261.3.2021 z dnia 17 lutego 2021 r. - świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla kandydatów do pracy i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

            |--- Zapytanie ofertowe znak: FA.2.261.2.2021 z dnia 16.02.2021 r. - pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w 2021 roku

            |--- Zapytanie ofertowe znak: FA.2.261.1.2021 z dnia 02.02.2021 r. - pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w 2021 r.

            |--- Zapytanie ofertowe znak: PCPR.PPiPS.1.261.1.2021.MW z dnia 13 stycznia 2021 r. - świadczenie usług specjalistycznych - psychologicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w ramach Interwencji Kryzysowej w 2021 r.

            |--- Zapytanie ofertowe znak: PCPR.PZ.3.261.1.2021.ZS z dnia 13.01.2021 r. - świadczenie usług specjalistycznych - psychologicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w ramach Zespołu do spraw pieczy zastępczej w 2021 roku

      |--- 2020 rok

            |--- Zapytanie ofertowe: FA.2.261.7.2020 z dnia 30.12.2020 r. - postępowanie o duzielenie zamówienia na obsługę prawną PCPR w Kamieniu Pomorskim, w tym świadczenie specjalistycznego poradnictwa prawnego w zakresie interwencji kryzysowej w 2021 roku

            |--- Zapytanie ofertowe_udzielenie zamówienia na realizację programu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" dostarczenie sprzętu komputerowego typu laptopy, urządzeń wielofunkcyjnych, urządzeń drukujących" - PCPR.PZ.4.1.261.1.2020 z dnia 24.08.2020 r.

            |--- Zapytanie ofertowe_na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu i sporządzeniu diagnozy psychofizycznej dziecka w pieczy zastępczej_PCPR.PZ.3.261.2.2020.EP z dnia 06.08.2020 r.

            |--- Zapytanie ofertowe _ świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu i sporządzeniu diagnozy psychofizycznej dziecka w pieczy zastępczwej_PCPR.PZ.3.261.1.2020.ZS z dnia 23.07.2020 r.

            |--- Zapytanie ofertowe _ przeprowadzenie i dokumentowanie Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie _ PCPR.PPiPS.1.261.1.2020.MW

            |--- Zapytanie ofertowe nr FA.2.261.6.2020 z dnia 24.04.2020 r. - pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

            |--- Zapytanie ofertowe nr FA.2.261.5.2020 z dnia 11 lutego 2020 r. - pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w 2020 roku

            |--- Zapytanie ofertowe nr FA.2.261.4.2020 z dnia 16.01.2020 r. - pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskimw 2020 r. - ponowne ogłoszenie

            |--- Zapytanie ofertowe znak: RONiPS.1.261.1.2020 z dnia 08.01.2020 r.- dostarczenie urządzenia wielofunkcyjnego drukującego tzw. kserokopiarka"

            |--- Zapytanie ofertowe znak: FA.2.261.1.2020 z dnia 07.01.2020 r. - pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim z dnia 07.01.2020 r.

            |--- Zapytanie ofertowe nr PCPR.PPiPS.1.261.4.2019.MW z dnia 24.12.2019 r. - świadczenie usług specjalistycznych - psychologicznych w Powiatpowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w ramach Interwencji Kryzysowej w 2020 roku

      |--- 2019 rok

            |--- Zapytanie ofertowe na świadczenie usług specjalistycznych - psychologicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim PCPR.PZ.3.2.261.2019 z dnia 18.12.2019 r.

            |--- Zapytanie ofertowe nr 3 na przeprowadzenie i dokumentowanie Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

            |--- Zapytanie ofertowe nr 2 na przeprowadzenie i dokumentowanie Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

            |--- Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie i dokumentowanie Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

            |--- Zapytanie Ofertowego na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy psychofizycznej dziecka w pieczy zastępczej

      |--- 2018 rok

            |--- ZO nr FA.2.261.4.2018 z dnia 27.12.2018 r. na obsługę prawną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim, w tym świadczenie specjalistycznego poradnictwa prawnego w zakresaie interwencji kryzysowej w roku 2019

            |--- ZO nr PPiPS.1.261.3.2018.MW z dnia 17.12.2018 r. na świadczenie usług specjalistycznych - psychologicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w ramach Inerwencji Kryzysowej na 2019 r.

            |--- ZO nr PCPR.PZ.3.261.3.2018 z dnia 07.12.2018 r. na świadczenie usług specjalistycznych - psychologicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w ramach Zespołu ds. pieczy zastępczej na rok 2019

            |--- ZO nr PCPR.PZ.3.261.2.2018 z dnia 08.05.2018 r. na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu i sporządzeniu diagnozy psychofizycznej dziecka w pieczy zastępczej w okesie od czerwca do grudnia 2018 r.

            |--- ZO nr PPiPS.1.261.2.2018.MW z dnia 05.01.2018 r. na świadczenie usług specjalistycznych-psychologicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w ramach Interwencji Kryzysowej w 2018 roku

            |--- ZO nr PPiPS.1.261.1.2018.MW z dnia 04.01.2018 r. w sprawie świadczenia usług specjalistycznych - psychologicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w 2018 roku w ramach Interwencji Kryzysowej

            |--- ZO nr PZ.3.261.1.2018 z dnia 03.01.2018 r. w sprawie świadczenia usług specjalistycznych-psychologicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w 2018 roku w ramach Zespołu ds. pieczy zastępczejn

      |--- 2017 rok

            |--- Przeprowadzenie diagnozy psychofizycznej dziecka w pieczy zastępczej oraz wydaniu opinii diagnostycznej

            |--- Przeprowadzenie i dokumentowanie Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2017 roku

            |--- "Przeprowadzenie i dokumentowanie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - edycja 2017"

            |--- Zapytanie ofertowe - świadczenie usług polegających na weryfikacji kosztorysów budowlanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w ramach realizacji zadania dofinansowanego ze środków PFRON pt. "likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej"

            |--- Zapytanie ofertowe - świadczenie usług specjalistycznych - psychologicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w ramach Zesołu do spraw pieczy zastępczej w roku 2017

            |--- Zapytanie ofertowe - obsługa prawna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w tym świadczenie specjalistycznego poradnictwa prawnego dla mieszkańców powiatu kamieńskiego w zakresie Interwencji Kryzysowej w 2017 roku

      |--- 2016 rok

            |--- Przeprowadzenie i dokumentowanie Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2016 roku

            |--- Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie i dokumentowanie Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

            |--- Zapytanie ofertowe - świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu diagnozy psychofizycznej dziecka w pieczy zastępczej oraz wydaniu opinii diagnostycznej

      |--- 2015 rok

            |--- Zapytanie ofertowe na obsługę prawną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w tym świadczenie specjalistycznego poradnictwa prawnego dla mieszkańców powiatu kamieńskiego w zakresie Interwencji Kryzsowej w 2016 roku

            |--- Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w 2016 roku

            |--- Zapytanie ofertowe na świadczenie usług psychologicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w ramach Zespołu ds. pieczy zastępczej w 2016 roku

            |--- Zapytanie ofertowe na świadczenie usług psychologicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w ramach Interwencji Kryzysowej w 2016 roku

            |--- Zapytanie Ofertowe na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

      |--- 2014 rok

            |--- Zapytanie ofertowe na obsługę prawną PCPR w ramach Interwencji Kryzysowej w 2015 roku

            |--- Zapytanie ofertowe na obsługę prawną Powiatowego Centrum POmocy Rodiznie w Kamieniu Popmorskim w 2015 roku

            |--- Zapytanie ofertowe - świadczenie usług psychologicznych w PCPR w ramach Interwencji Kryzysowej w 2015 roku

            |--- Zapytanie ofertowe - świadczenie usług psychologicznych w PCPR w ramach Zespołu ds. pieczy zastępczej w roku 2015

            |--- Zapytanie ofertowe POKL - Zorganizowanie spotkania zamykającego projekt

            |--- Zapytanie ofertowe POKL - Warsztaty psychoedukacyjne

            |--- Zapytanie ofertowe POKL - Warsztaty motywacyjne z poprawą własnego wizerunku

            |--- ZAPYTANIE OFERTOWE POKL - Kurs \"Przewodnik miejski po Kamieniu Pomorskim\"

            |--- ZAPYTANIE OFERTOWE POKL - kurs języka niemieckiego Poziom B2

            |--- ZAPYTANIE OFERTOWE POKL - Kurs języka niemieckiego Poziom A2

            |--- ZAPYTANIE OFERTOWE POKL - na materiały promocyjne 84 zestawy

            |--- ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie ? rok 2014

            |--- Zapytanie ofertowe POKL - Kurs animatora czasu wolnego oraz zabaw z dziećmi

            |--- Zapytanie ofertowe POKL - Kurs animatora kultury i turystyki

            |--- Zapytanie ofertowe POKl - Podstawowy kurs wizażu

            |--- Zapytanie ofertowe POKL - podstawowy kurs komputerowy

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: Kurs - Opiekun osoby starszej z językiem niemieckim dla 1 osoby

            |--- Zapytanie ofertowe POKL - zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu integracyjnego

            |--- Zapytanie ofertowe POKL - Przeprowadzenie Kursu Prawo jazdy kat. B dla 1 osoby

            |--- Zapytanie ofertowe POKL- Kurs \"Masaż klasyczny w stopniu podstawowym\"

            |--- Zapytanie ofertowe POKL - Kurs \"Kucharz małej gastronomii\" dla 2 osób

            |--- Zapytanie ofertowe POKL - Kurs języka angielskiego dla 2 osób

            |--- Zapytanie ofertowe POKL - Kurs \"Przedłużenie i stylizacja paznokcie\"

            |--- Zapytanie ofertowe POKL - Kurs Florysty

            |--- Zapytanie ofertowe POKL - Kurs pomoc ogrodnika - pielęgnacja roślin

            |--- Zapytanie ofertowe POKL - Kurs języka niemieckiego

            |--- Zapytanie ofertowe POKL - Kurs wizażu

            |--- Zapytanie ofertowe POKL - na zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu Prawo Jazdy Kat. B

            |--- Zapytanie ofertowe POKL - Kurs recepcjonisty z językiem niemieckim

            |--- Zapytanie ofertowe POKL - Kurs języka niemieckiego

            |--- Zapytanie ofertowe POKL - zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Prawa Jazdy Kat. B

            |--- Zapytanie ofertowe POKL - Warsztaty doradztwa zawodowego

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: Spotkanie integracyjno-otwierające projekt w formie pikniku

      |--- 2013 rok

            |--- Zapytanie ofertowe - na świadczenie usług specjalistycznych - psychologicznych w ramach Zespołu ds pieczy zastępczej w 2014 roku

            |--- Zapytanie ofertowe - na świadczenie usług specjalistycznych - psychologicznych w ramach Interwencji kryzysowej w 2014 roku

            |--- Zapytanie ofertowe: Obsługa prawna w ramach Interwencji Kryzysowej na 2014 rok

            |--- Zapytanie ofertowe: Obsługa prawna PCPR na rok 2014

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: zorganizowanie i przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: Kurs \'Podstawowa Obsługa Komputera\'

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: Warsztaty poznawcze: wyjazd do farmy motyli w Trassenheide

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: Wykonanie, zaprojektowanie oraz dostarczenie plakatów i naklejek.

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: Kurs spawacza

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: Warsztaty motywacyjne wraz z poprawą wizerunku

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: Kurs: Projektowanie stron WWW

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: Kurs języka angielskiego dla 3 osób - Świnoujście

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: Kurs: obsługa recepcji

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: zorganizowanie i przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych: Międzyzdroje

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: zorganizowanie i przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych: Kamień Pomorski

            |--- Zapytanie ofertowe: zorganizowanie spotkania zamykającego projekt \"Silni wobec przemocy\"

            |--- Zapytanie ofertowe: Zakup materiałów promocyjnych

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: Kurs języka niemieckiego

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: Kurs komputerowy

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: kurs florysty

            |--- Zapytanie ofertowe: Warsztaty z psychologiem

            |--- Zapytanie ofertowe: Kurs ABC fotografii cyfrowej

            |--- Zapytanie ofertowe: Kompleksowa obsługa biura

            |--- Zapytanie ofertowe: Kurs języka angielskiego Szczecin

            |--- Zapytanie ofertowe: Kurs Pomoc Cukiernika

            |--- Zapytanie ofertowe ? Kurs języka angielskiego

            |--- Zapytanie ofertowe ? Kurs komputerowy z telepracą

            |--- Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Prawo Jazdy kat. B

            |--- Zapytanie ofertowe: Kurs z zakresu napraw opon pojazdów osobowych: Pomoc wulkanizatora

            |--- Zapytanie ofertowe: prawo jazdy Kamień Pomorski

            |--- Zapytanie ofertowe: podstawowy kurs gotowania

            |--- Zapytanie ofertowe: Prowadzenie zajęć warsztatowych dla rodziców

            |--- Zapytanie ofertowe: Prowadzenie doradztwa socjoterapeutycznego i treningu interpersonalnego

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: Kurs - pomoc bibliotekarza

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: Kurs recepcjonisty z elementami języka niemieckiego

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: Kurs ABC fotografii cyfrowej

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: kurs wizażu

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Prawo Jazdy Kat. B - Szczecin

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: kurs manikiur Szczecin

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: kurs z zakresu napraw opon pojazdów osobowych - Pomoc wulkanizatora

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu - pomoc bibliotekarza

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przygotowującego do zawodu recepcjonisty z językiem niemieckim dla 1 osoby

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: kompleksowy kurs przygotowujący do zawodu manikiurzystki i pedikiurzystki

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: zorganizowanie i przeprowadzenie Kursy Prawo Jazdy Kat. B dla 1 osoby - Wolin lub Międzyzdroje

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Prawo Jazdy Kat. B dla 3 osób - Kamień Pomorski

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: zorganizowanie i przeprowadzenie kursu Prawo Jazdy Kat. B - Szczecin

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: Warsztaty doradztwa zawodowego ON

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: Warsztaty doradztwa zawodowego

            |--- Zapytanie ofertowe: przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie - rok 2013

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: Zakup materiałów promocyjnych (164 zestawy)

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: Kurs cyfrowej obróbki zdjęć

            |--- Zapytanie ofertowe POKL: Zorganizowanie jednodniowego spotkania integracyjnego

DRUKI I WNIOSKI

|--- WNIOSKI - Rodzinna piecza zastępcza

|--- WNIOSKI o dofinansowanie ze środków PFRON

      |--- SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA

      |--- SPRZĘT REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

      |--- TURNUSY REHABILITACYJNE

      |--- LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

|--- WNIOSEK o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

|--- WNIOSEK o wydanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

|--- Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

FINANSE

|--- Sprawozdanie finansowe

      |--- 2023 rok

      |--- 2022 rok

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

|--- Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

PRZYDATNE LINKI

|--- Portal pomocy społecznej OPS.pl

KORONAWIRUS

|--- Procedury dla funkcjonowania PCPR w Kamieniu Pomorskim w trakcie epidemii SARS-CoV-2

|--- Wytyczne dla Interesantów PCPR w Kamieniu Pomorskim

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

|--- Cyberbezpieczeństwo - informacja