Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dostępna przestrzeń publiczna

Zapraszamy do uczestnictwa w programie pn.

 

„Dostępna przestrzeń publiczna”

 

                                                                                                           

 Oddział Zachodniopomorski PFRON informuje o pierwszym naborze wniosków w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Celem programu jest pełny udział w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami i wsparcie w życiu codziennym, przestrzeni publicznej oraz w dostępie do usług.

Program zakłada między innymi:

 1. zapewnienie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej,
 2. utworzenie dostępnych lub poprawę dostępności placów zabaw,
 3. likwidację barier w dostępie do opieki ginekologicznej.

Nabór wniosków ruszył 1 maja 2023 r. Do złożenia wniosków zapraszamy:

 1. jednostki samorządu terytorialnego tzn. gminy, powiaty i województwa w rozumieniu Konstytucji RP oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa lub ich jednostki organizacyjne;
 2. kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz ich osoby prawne;
 3. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 4. podmioty lecznicze wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz spółki prawa handlowego utworzone z przekształcenia tych podmiotów, w których większość udziałów ma Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, świadczące opiekę ginekologiczną, w tym opiekę prekoncepcyjną (opieka w okresie przed planowaną ciążą), opiekę podczas ciąży oraz po porodzie;

do ubiegania się o dofinansowanie projektów poprawiających dostępność przestrzeni publicznej i usług świadczonych przez te podmioty.

Termin składania wniosków upływa 15 lipca 2023 roku.

Program realizowany jest w czterech modułach:

 1. Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne.
 2. Moduł B: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
 3. Moduł C: utworzenie dostępnych lub poprawa dostępności placów zabaw przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne oraz organizacje pozarządowe.
 4. Moduł D: likwidacja barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie w  technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające skorzystanie przez osoby z  niepełnosprawnością z usług świadczonych przez podmioty lecznicze. Moduł ten obejmuje możliwość skorzystania z opieki ginekologiczno-położniczej powszechnie dostępnej, z której osoby z niepełnosprawnościami nie mogą korzystać z uwagi na występujące bariery.

W ramach programu można otrzymać do 80% dofinansowania.

Na pierwszy nabór wniosków zaplanowano środki finansowe w wysokości 80 milionów zł z następującym podziałem na poszczególne moduły:

 • moduł A: 50.672.000,00 zł,
 • moduł B: 12.000.000,00 zł,
 • moduł C: 10.664.000,00 zł,
 • moduł D: 6.664.000,00 zł.

Zarząd PFRON może podjąć decyzję o zmianie wysokości środków finansowych PFRON na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w naborze lub o dokonaniu korekty alokacji środków finansowych na poszczególne moduły.

Ważne!

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez Generator wniosków dostępny pod adresem https://dpp.pfron.org.pl/

Pytania w sprawie programu można kierować na adres: dpp@pfron.org.pl  lub infolinię pod numerem 22 581 84 10 wew. 4.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z programem, procedurą oraz uważne wypełnianie wniosków.

Szczegóły programu: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepna-przestrzen-publiczna/dokumenty-programowe/tresc-programu/

Procedury: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepna-przestrzen-publiczna/dokumenty-programowe/procedury-realizacji-programu/

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kwaśniak vel Kwaśniewska 10-05-2023 08:32:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystian Sominka 10-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Anna Kwaśniak vel Kwaśniewska 10-05-2023 08:33:04