Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim reprezentowane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z siedzibą przy ul. Wolińskiej 7B, 72-400 Kamień Pomorski. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91 382 33 86; adresu e-mail: sekretariat@pcprkamienpomorski.pl
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim jest Leszek Morus adres e-mail: kontakt@szczecinrodo.pl tel.: 501197 974
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj. w szczególności:
  1. realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej;
  2. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  3. realizacji zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  4. realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych ustaw;
  5. dostarczania Administratorowi nowych zasobów materialnych, usług i praw;
  6. obsługi praw pracowniczych;
  7. obsługi procesów rekrutacji.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. prawo do usunięcia danych, w zakresie wynikającym z art. 17 Rozporządzenia;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie wynikającym z art. 21 Rozporządzenia.
  6. prawo do przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z art. 20 Rozporządzenia.
 
 1. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. Przy czym podanie danych jest:
  1. obowiązkowe, jeżeli wynika to z przepisów prawa;
  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
 4. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kwaśniak vel Kwaśniewska 04-11-2015 13:14:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kwaśniak vel Kwaśniewska 04-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Anna Kwaśniak vel Kwaśniewska 26-06-2020 08:36:45