Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zarządzeń Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim - 2010 rok

PCPR.021.2010

Lp.

Nr Zarządzenia

Data wydania Zarządzenia

Wyszczególnienie

Uwagi

1

1/2010

05.01.2010 r.

W sprawie ewidencjonowania wyjść poza teren zakładu pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

 

2

2/2010

14.01.2010 r.

W sprawie zmiany składu komisji inwentaryzacyjnej w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim powołanej Zarządzeniem Nr 19/2009 wydanym przez Wicestarostę w dniu 29.12.2009 r.

Zmienia Zarządzenie Nr 19/2009
z dnia 29.12.2009 r.

3

3/2010

15.01.2010 r.

W sprawie zmiany w imieniu członka komisji inwentaryzacyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim powołanej Zarządzeniem

Zmienia Zarządzenie Nr 19/2009
z dnia 29.12.2009 r. zmienione Zarządzeniem Nr 2/2010 z dnia 14.01.2010 r.

4

4/2010

17.02.2010 r.

W sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej do stosowania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Uchyla Zarządzenie Nr 3/2008
z dnia 14.03.2008 r.

Uchylone Zarządzeniem
 Nr 2/2011 z dnia 07.02.2011 r.

5

5/2010

19.02.2010 r.

W sprawie ustalenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Uchyla Zarządzenie Nr 2/2007

z dnia  - uzupełnić

Zmienione Zarządzeniem Nr: 9/2012 z dnia 20.05.2012 r.; 23/2012 z dnia 25.10.2012 r.

6

6/2010

19.02.2010 r.

W sprawie sposobu sprawowania nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi oraz wewnętrznej kontroli finansowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Uchyla Zarządzenie Nr 4/2007
z dnia 01.08.2007 r.

7

7/2010

19.02.2010 r.

W sprawie ustalenia zasad prowadzenia  rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Uchyla Zarządzenie Nr 1/2007
z dnia - uzupełnić

Uchylone Zarządzeniem
Nr 35/2010 z dnia 21.12.2010 r.

8

8/2010

23.02.2010 r.

W sprawie ustalenia zasad i wysokości dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2010 roku.

Uchyla Zarządzenie Nr 14/2009

z dnia 07.09.2009 r.

Zmienione Zarządzeniem Nr 13/2010 z dnia 29.04.2010 r.

9

9/2010

18.03.2010 r.

W sprawie wprowadzenia do stosowania Rejestru pieczęci używanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

 

10

10/2010

18.03.2010 r.

W sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego pieczęci znajdujących się w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w Kamieniu pomorskim.

 

11

11/2010

02.04.2010 r.

W sprawie powołania Komisji do spisania składników majątkowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim stanowiących wyposażenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kamieniu Pomorskim.

 

12

12/2010

29.04.2010 r.

W sprawie połączeń telefonicznych dokonywanych z telefonów stanowiących własność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

 

13

13/2010

29.04.2010 r.

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 08/2010 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości dofinansowania uczestnictwa osób niepełnoprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2010 roku.

Zmienia Zarządzenie Nr 08/2010
z dnia 23.02.2010 r.

Uchylone Zarządzeniem
Nr 19/2010 z dnia 01.06.2010 r.

14

13a/2010

29.04.2010 r.

W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 5/2008 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim z dnia 01 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania osobie niepełnosprawnej dofinansowania ze środków PFRON na likwidację barier technicznych.

Uchyla Zarządzenie Nr 05/2008
z dnia 01.04.2008 r.

15

13b/2010

29.04.2010 r.

W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 7/2008 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim z dnia 01 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej dofinansowanych ze środków PFRON.

Uchyla Zarządzenie Nr 07/2008
z dnia 01.04.2008 r.

16

13c/2010

29.04.2010 r.

W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 08/2008 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim z dnia 01 kwietnia 2008 r.  w sprawie ustalenia zasad dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.

Uchyla Zarządzenie Nr 08/2008
z dnia 01.04.2008 r.

17

13d/2010

29.04.2010 r.

W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 09/2008 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim z dnia 01 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Uchyla Zarządzenie Nr 09/2008
z dnia 01.04.2008 r.

18

14/2010

07.05.2010 r.

W sprawie zasad korzystania z usług specjalisty – informatyka w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

 

19

15/2010

10.05.2010 r.

W sprawie zasad korzystania na użytek służbowy z usług specjalisty – prawnika w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

 

20

16/2010

26.05.2010 r.

W sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Uchyla Zarządzenie Nr  - uzupełnić

z dnia 06.02.2009 r.

Uchylone Zarządzeniem
Nr 27/2010 z dnia 22.09.2010 r.

21

17/2010

01.06.2010 r.

W sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych owartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro netto.

Zmienione Zarządzeniem
 Nr 35/2013 z dnia 29.08.2013 r.

Uchylone Zarządzeniem
Nr 9/2014 z dnia 12.06.2014 r.

22

18/2010

01.06.2010 r.

W sprawie wprowadzenia z dniem 01 czerwca 2010 roku do stosowania Politykę Bezpieczeństwa przy przewarzaniu danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Uchylone Zarządzeniem
Nr 21/2015 z dnia 30.11.2015 r.

23

19/2010

01.06.2010 r.

W sprawie ustalenia wysokości dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2010 roku.

Uchyla Zarządzenie

Nr 13/2010 z dnia 29.04.2010 r.

Uchylone Zarządzeniem
Nr 24/2010 z dnia 01.09.2010 r.

24

20/2010

09.06.2010 r.

W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko – doradcy do spraw osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

 

25

21/2010

11.06.2010 r.

W sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Zmiana Zarządzenia
Nr 10/2009 z dnia 15.006.2009 r.

26

22/2010

04.08.2010 r.

W sprawie powołania Komisji do fizycznej likwidacji zdezaktualizowanych pieczątek Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Uchyla Zarządzenie
Nr 8/2009 z dnia 08.06.2009 r.

Uchylone Zarządzeniem
Nr 19/2012 z dnia 08.10.2012 r.

27

23/2010

17.08.2010 r.

W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wonne stanowisko urzędnicze – Księgowego Projektu systemowego POKL na lata 2007-2013 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

 

28

24/2010

01.09.2010 r.

W sprawie ustalenia wysokości dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2010 roku.

Uchyla Zarządzenie Nr 19/2010
 z dnia 01.06.2010 r.

Uchylone Zarządzeniem
Nr 32/2010 z dnia 01.12.2010 r.

29

25/2010

17.09.2010 r.

W sprawie powołania Komisji w celu rozpatrzenia ofert złożonych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim na usługę szkoleniową dotyczącą projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” realizowanego w ramach POKL 2007-2013.

 

30

26/2010

22.09.2010 r.

W sprawie Regulaminu pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Uchyla Zarządzenie Nr 9/2009
z dnia 15.06.2009 r.

Zmienione Zarządzeniem Nr: 11/2011 z dnia 03.06.2011 r.;

8/2012 z dnia 16.05.2012 r.;

8/2015 z dnia 15.05.2015 r.

31

27/2010

22.09.2010 r.

W sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Uchyla Zarządzenie Nr 16/2010
   z dnia 26.05.2010 r.

Zmienione Zarządzeniem Nr:  13/2011  z dnia 06.06.2011 r.; 3/2016 z dnia 22.02.2016 r.

Uchylone Zarządzeniem Nr 23/2023 z dnia 11.09.2023 r.

32

28/2010

04.10.2010 r.

W sprawie wprowadzenia Regulaminu służby przygotowawczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

 

33

29/2010

29.10.2010 r.

W sprawie wprowadzenia systemu ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Uchyla Zarządzenie Nr 5/2007
z dnia 01.08.2007 r.

34

30/2010

24.11.2010 r.

W sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Zmienia Zarządzenie Nr 10/2009

z dnia 15.06.2009 r.

35

31/2010

13.12.2010 r.

W sprawie dnia wolnego od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

 

36

32/2010

01.12.2010 r.

W sprawie ustalenia wysokości dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2010 roku.

Uchyla Zarządzenie Nr 24/2010
z dnia 01.09.2010 r.

Uchylone Zarządzeniem
Nr 3/2011  z dnia 01.03.2011 r.

37

33/2010

15.12.2010 r.

W sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji.

 

38

34/2010

15.12.2010 r.

W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjno-likwidacyjnej przy Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

 

39

35/2010

21.12.2010 r.

W sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Uchyla Zarządzenie Nr:

7/2010 z dnia 19.02.2010 r. oraz 13a/2008 z dnia 01.04.2008 r.

Zmienione Zarządzeniem
 Nr 20/2011 z dnia 31.10.2011 r.

Uchylone Zarządzeniem
Nr 4/2015 z dnia 18.02.2015 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kwaśniak vel Kwaśniewska 25-09-2018 11:18:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kwaśniak vel Kwaśniewska 25-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Kwaśniak vel Kwaśniewska 07-02-2024 12:50:22