Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr Zarządzeń Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

PCPR.021.2013

Lp.

Nr Zarządzenia

Data wydania Zarządzenia

Wyszczególnienie

Uwagi

1

1/2013

02.01.2013 r.

W sprawie ustalenia wysokości dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2013 roku.

Uchyla Zarządzenie
Nr 14/2012 z dnia 01.09.2012 r.

Uchylone Zarządzeniem
Nr 5/2013  z dnia 01.03.2013 r.

2

2/2013

08.01.2013 r.

W sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia oferty na obsługę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim oraz w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Zespołu do spraw pieczy zastępczej.

 

3

3/2013

10.01.2013 r.

W sprawie pisemnego upoważnienia pracownika w razie nieobecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Zarządzenie obowiązuje

do dnia 11.01.2013 r.

4

4/2013

19.02.2013 r.

W sprawie wprowadzenia procedur kwalifikowania osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka w Powiecie Kamieńskim.

 

5

5/2013

01.03.2013 r.

W sprawie ustalenia wysokości dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2013 roku.

Uchyla Zarządzenie
Nr 1/2013 z dnia 02.01.2013 r.

Uchylone Zarządzeniem
Nr 19/2013 z dnia 03.06.2013 r.

6

6/2013

05.03.2013 r.

W sprawie upoważnienia pracownika w razie nieobecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Zarządzenie obowiązuje

do dnia 07.03.2013 r.

7

7/2013

28.02.2013 r.

W sprawie zmiany w planie finansowym jednostki.

Oryginał Zarządzenia znajduje się w aktach sprawy Głównego księgowego.

8

8/2013

13.03.2013 r.

W sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych.

Uchylone Zarządzeniem

Nr 7/2017  z dnia 06.04.2017 r.

9

9/2013

14.03.2013 r.

W sprawie pisemnego upoważnienia pracownika w razie nieobecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Zarządzenie obowiązuje

do dnia 15.03.2013 r.

10

10/2013

27.03.2013 r.

W sprawie ustanowienia znaku graficznego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

 

11

11/2013

27.03.2013 r.

W sprawie określenia jednolitych zasad tworzenia korespondencji wychodzącej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

 

12

12/2013

27.03.2013 r.

W sprawie ewidencji i sporządzania rocznych sprawozdań budżetowych
Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Uchylone Zarządzeniem
Nr 1/2014 z dnia 31.01.2014 r.

13

13/2013

08.04.2013 r.

W sprawie określenia jednolitego wzoru zapytania o opinię prawną stosowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

 

14

14/2013

11.04.2013 r.

W sprawie pisemnego upoważnienia pracownika w razie nieobecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Zarządzenie obowiązuje

do dnia 12.04.2013 r.

15

15/2013

23.04.2013 r.

W sprawie pisemnego upoważnienia pracownika w razie nieobecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Zarządzenie obowiązuje

do dnia 26.04.2013 r.

16

16/2013

30.04.2013 r.

W sprawie zmiany w planie finansowym jednostki.

Oryginał Zarządzenia znajduje się w aktach sprawy Głównego księgowego.

17

17/2013

15.05.2013 r.

W sprawie pisemnego upoważnienia pracownika w razie nieobecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Zarządzenie obowiązuje

do dnia 16.05.2013 r.

18

18/2013

29.05.2013 r.

W sprawie pisemnego upoważnienia pracownika w razie nieobecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Zarządzenie obowiązuje

na dzień 31.05.2013 r.

19

19/2013

03.06.2013 r.

W sprawie ustalenia wysokości dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2013 roku.

Uchyla Zarządzenie
Nr 5/2013 z dnia 01.03.2013 r.

Uchylone Zarządzeniem
Nr 45/2013 z dnia 30.10.2013 r.

20

20/2013

04.06.2013 r.

W sprawie powołania Komisji do wyłonienia oferty na weryfikację kosztorysów budowlanych związanych z likwidacją barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej składanych przez klientów do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

 

21

21/2013

31.05.2013 r.

W sprawie zmiany w planie finansowym jednostki.

Oryginał Zarządzenia znajduje się w aktach sprawy Głównego księgowego.

22

22/2013

10.06.2013 r.

W sprawie wprowadzenia zasad dofinansowania do wypoczynku dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

Uchylone Zarządzeniem
Nr 17/2014 z dnia 28.07.2014 r.

23

23/2013

14.06.2013 r.

W sprawie pisemnego upoważnienia pracownika w razie nieobecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

 

24

24/2013

31.05.2013 r.

W sprawie przesunięć w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Oryginał Zarządzenia znajduje się w aktach sprawy Głównego księgowego.

25

25/2013

30.06.2013 r.

W sprawie przesunięć w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Oryginał Zarządzenia znajduje się w aktach sprawy Głównego księgowego.

26

26/2013

15.07.2013 r.

W sprawie pisemnego upoważnienia pracownika w razie nieobecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Zarządzenie obowiązuje

do dnia 16.07.2013 r.

27

27/2013

18.07.2013 r.

W sprawie powołania stałej Komisji w celu rozpatrzenia i wyboru ofert złożonych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w celu realizacji projektu systemowego pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2.

Zarządzenie obowiązuje

do dnia 31.12.2013 r.

Zmienione Zarządzeniem
Nr 39/2013 z dnia 10.10.2013 r.

28

28/2013

22.07.2013 r.

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Głównego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

 

29

29/2013

26.07.2013 r.

W sprawie pisemnego upoważnienia pracownika w razie nieobecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Zarządzenie obowiązuje
 w dniu 29.07.2013 r.

30

30/2013

01.08.2013 r.

W sprawie pisemnego upoważnienia pracownika w razie nieobecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Zarządzenie obowiązuje

w dniu 02.08.2013 r.

31

31/2013

05.08.2013 r.

W sprawie powołania Komisji do wyłonienia oferty na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

32

32/2013

31.07.2013 r.

W sprawie zmiany w planie finansowym jednostki.

 

33

33/2013

26.08.2013 r.

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

 

34

34/2013

29.08.2013 r.

W sprawie pisemnego upoważnienia pracownika w razie nieobecności Dyrektora Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Zarządzenie obowiązuje
od 30.08.2013 r. do odwołania

35

35/2013

29.08.2013 r.

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2010 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim z dnia 01.06.2010 r. w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 Euro netto.

Zmienia Zarządzenie
Nr 17/2010 z dnia 01.06.2010 r.

36

36/2013

16.09.2013 r.

W sprawie powołania Komisji do wyłonienia oferty cenowej na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań w ramach projektu pn.: Program Osłonowy „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Edycja 2013.

 

37

37/2013

17.09.2013 r.

W sprawie powołania Komisji do wyłonienia oferty na świadczenie usług celem realizacji zadań w ramach projektu pn.: Program Osłonowy „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Edycja 2013.

 

38

38/2013

30.09.2013 r.

W sprawie zmiany w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

 

39

39/2013

10.10.2013 r.

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim z dnia 18.07.2013 r. w sprawie powołania stałej Komisji w celu rozpatrzenia i wyboru ofert złożonych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w celu realizacji projektu systemowego pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2.

Zmienia Zarządzenie
Nr 27/2013 z dnia 18.07.2013 r.

40

40/2013

11.10.2013 r.

W sprawie powołania Komisji do wyłonienia oferty cenowej na zakup rododendronów niezbędnych do realizacji zadań w ramach projektu pod nazwą: Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2013 r.

 

41

41/2013

16.10.2013 r.

W sprawie pisemnego upoważnienia pracownika w razie nieobecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Zarządzenie obowiązuje
na dzień 18.10.2013 r.

42

42/2013

16.10.2013 r.

W sprawie powołania Komisji do wyłonienia oferty cenowej na zakup materiałów promocyjnych niezbędnych do realizacji zadań w ramach projektu pod nazwą: Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2013 r.

 

43

43/2013

25.10.2013 r.

W sprawie powołania Komisji do wyłonienia oferty cenowej na zorganizowanie spotkania podsumowującego realizację projektu dla uczestników programu realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2013 r.

 

44

44/2013

30.10.2013 r.

W sprawie przesunięć w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Oryginał Zarządzenia znajduje się w aktach sprawy Głównego księgowego.

45

45/2013

30.10.2013 r.

W sprawie ustalenia wysokości dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2013 roku.

Uchyla Zarządzenie
Nr 19/2013 z dnia 03.06.2013 r.

Uchylone Zarządzeniem
Nr 47/2013 z dnia 04.12.2013 r.

46

46/213

29.11.2013 r.

W sprawie przesunięć w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Oryginał Zarządzenia znajduje się w aktach sprawy Głównego księgowego.

47

47/2013

04.12.2013 r.

W sprawie ustalenia wysokości dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2013 roku.

Uchyla Zarządzenie
Nr 45/2013 z dnia 30.10.2013 r.

Uchylone Zarządzeniem
Nr 4/2014 z dnia 28.02.2014 r.

48

48/2013

05.12.2013 r.

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

 

49

49/2013

27.12.2013 r.

W sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia oferty na obsługę prawną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim oraz na świadczenie usług psychologicznych dla klientów Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w 2014 roku.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kwaśniak vel Kwaśniewska 09-04-2013 09:26:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kwaśniak vel Kwaśniewska 09-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Kwaśniak vel Kwaśniewska 25-09-2018 11:02:54