Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr Zarządzeń Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim - 2020 rok

PCPR.021.2020

Lp. Numer Zarządzenia Data wydania Zarządzenia Wyszczególnienie UWAGI
1 1/2020 08.01.2020 r. Zarządzenie Dyrektora w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia oferty na świadczenie usług specjalistycznych-psychologicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w ramach Zespołu ds. pieczy zastępczej.  
2 2/2020 08.01.2020 r. Zarządzenie Dyrektora w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2020 roku.

Uchyla Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 06.09.2019 r.

Uchylone Zarządzeniem Nr 8/2020 z dnia 03.03.2020 r.

3 3/2020 13.01.2020 r. Zarządzenie Dyrektora w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia oferty na świadczenie usług specjalistycznych - psychologicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w ramach Interwencji Kryzysowej.  
4 4/2020 16.01.2020 r. Zarządzenie Dyrektora w sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia oferty na świadczenie usług w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w 2020 roku.  
5 5/2020 21.01.2020 r. Zarządzenie Dyrektora w sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia oferty na dostarczenie urządzenia wielofunkcyjnego drukującego  tzw. kserokopiarkę.  
6 6/2020 03.02.2020 r. Zarządzenie Dyrektora w sprawie powołania komisji w celu wyłonienia oferty na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.  
7 7/2020 25.02.2020 r. Zarządzenie Dyrektora w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. Uchyla Zarządzenie Nr 2/2014 z dnia 05.02.2014 r.
8 8/2020

03.03.2020 r.

Zarządzenie Dyrektora w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2020 roku.

Uchyla Zarządzenie Nr 2/2020 z dnia 08.01.2020 r.

Uchylone Zarządzeniem Nr 15/2020 z dnia 02.06.2020 r.

9 9/2020 16.03.2020 r. Zarządzenie Dyrektora w sprawie odwołania posiedzeń zespołu ds. oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. Uchylone Zarządzeniem Nr 18/2021 z dnia 02.08.2021 r.
10 10/2020 18.03.2020 r. Zarządzenie Dyrektora w sprawie zmian w organizacji pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

Zmienione Zarządzeniem Nr 14/2020 z dnia 28.05.2020 r.

Obowiązuje do dnia 31.05.2020 r.

11 11/2020 20.03.2020 r. Zarządzenie Dyrektora w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedur, wzorów pism i druków do stosowania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim  obowiązujących Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim  dotyczących ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zmienione Zarządzeniem:

Nr 1/2016 z dnia 27.01.2016 r.

Nr 5/2019 z dnia 09.05.2019 r.

12 12/2020 04.05.2020 r. W sprawie powołania komisji w celu wyłonienia oferty na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.  
13 13/2020 18.05.2020 r. W sprawie zmiany w planie finansowym jednostki.  
14 14/2020 28.05.2020 r. W sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmian w organizacji pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. Zmienia Zarządzenie Nr 10/2020 z dnia 18.03.2020 r.
15 15/2020 02.06.2020 r. W sprawie ustalenia wysokości dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2020 roku.

Uchyla Zarządzenie

Nr 8/2020 z dnia 03.03.2020 r.

16 16/2020 04.06.2020 r. W sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w 2020 roku przypadających w zamian za święto przypadające w sobotę.  
17 17/2020 04.06.2020 r. W sprawie procedur postępowania dotyczącego realizacji w Powiecie Kamieńskim pilotażowego programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku. Na mocy umowy nr AS3/000031/16/D z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd".  
18 18/2020 27.07.2020 r. W sprawie zmian w planie finansowym jednostki.  
19 19/2020 06.08.2020 r. W sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia oferty na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu i sporządzeniu diagnozy psychofizycznej dziecka w pieczy zastępczej.  
20 20/2020 10.08.2020 r. W sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. Uchylone Zarządzeniem Nr 23/2020 z dnia 24.08.2020 r.
21 21/2020 24.08.2020 r. W sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia oferty na przeprowadzenie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Kamieńskim.  
22 22/2020 24.08.2020 r. W sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia oferty na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu i sporządzeniu diagnozy psychofizycznej dziecka w pieczy zastępczej.  
23 23/2020 24.08.2020 r. W sprawie odwołania skróconego czasu pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. Uchyla Zarządzenie Nr 20/2020 z dnia 10.08.2020 r.
24 24/2020 27.08.2020 r. W sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia oferty o udzielenie zamówienia na realizację programu pn."Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" dostarczenie sprzętu komputerowego typu laptopy, urządzeń wielofunkcyjnych, urządzeń drukujących.  
25 25/2020 10.09.2020 r. W sprawie wprowadzenia "Procedur dla funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w trakcie epidemii SARS-CoV-2". Uchylone Zarządzeniem Nr 5/2024 z dnia 12.02.2024 r.
26 26/2020 21.09.2020 r. W sprawie ustalenia wysokości dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2020 r. Uchyla Zarządzenie Nr 15/2020 z dnia 02.06.2020 r.
27 27/2020 08.10.2020 r. W sprawie zmian w organizacji pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.  
28 28/2020 20.10.2020 r. W sprawie zmian w planie finansowym jednostki.  
29 29/2020 28.10.2020 r. W sprawie wprowadzenia dokumentacji Oceny Ryzyka Zawodowego z uwzględnieniem ryzyka biologicznego na stanowiskach pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.  
30 30/2020 12.11.2020 r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy zdalnej oraz Procedury Wynoszenia Dokumentacji i Sprzętu IT oraz Korzystania z Prywatnego Sprzętu IT w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. Uchylone Zarządzeniem Nr 6/2024 z dnia 12.02.2024 r.
31 31/2020 03.12.2020 r. W sprawie powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Kamieniu Pomorskim.  
32 32/2020 28.12.2020 r. W sprawie zmian w planie finansowym jednostki.  
33 33/2020 30.12.2020 r. W sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. Zmienia Zarządzenie Nr 9/2014 z dnia 12.06.2014 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kwaśniak vel Kwaśniewska 14-01-2020 08:34:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kwaśniak vel Kwaśniewska 14-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Kwaśniak vel Kwaśniewska 12-02-2024 12:00:10