Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr Zarządzeń Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim - 2014 rok

PCPR.021.2014

Lp.

Nr Zarządzenia

Data wydania Zarządzenia

Wyszczególnienie

Uwagi

1

1/2014

31.01.2014 r.

W sprawie ewidencji i sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków strukturalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Uchyla Zarządzenie
Nr 12/2013 z dnia 27.03.2013 r.

Uchylone Zarządzeniem Nr 9/2019 z dnia 19.06.2019 r.

2

2/2014

05.02.2014 r.

W sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu pomorskim.

Uchylone Zarządzeniem Nr 7/2020 z dnia 25.02.2020 r.

3

3/2014

05.02.2014 r.

W sprawie powołania Zespołu roboczego w celu opracowania „Kamieńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej”.

 

4

4/2014

28.02.2014 r.

W sprawie ustalenia wysokości dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2014 roku.

Uchyla Zarządzenie
Nr 47/2013 z dnia 04.12.2013 r.

Uchylone Zarządzeniem
Nr 8/2014 z dnia 27.05.2014 r.

5

5/2014

03.03.2014 r.

W sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Zmienia Zarządzenie Nr 10/2009 z dnia 15.06.2009 r.

Uchyla Zarządzenie

Nr 5/2012 z dnia 18.04.2012 r.

Uchylone Zarządzeniem

Nr 16/2015 z dnia 10.09.2015 r.

6

6/2014

03.04.2014 r.

W sprawie wyznaczenia w 2014 roku innych dni wolnych od pracy za dni świąteczne przypadające w dni wolne od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

 

7

7/2014

07.04.2014 r.

W sprawie powołania stałej Komisji w celu rozpatrzenia i wyboru ofert złożonych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w celu realizacji projektu systemowego pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna instytucji pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2.

Zarządzenie obowiązuje
do dnia 31.12.2014 r.

8

8/2014

27.05.2014 r.

W sprawie ustalenia wysokości dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2014 roku.

Uchyla Zarządzenie
Nr 4/2014 z dnia 28.02.2014 r.

Uchylone Zarządzeniem
Nr 19/2014 z dnia 01.09.2014  r.

9

9/2014

12.06.2014 r.

W sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro.

Uchyla Zarządzenie
Nr 17/2010 z dnia 01.06.2010 r.

10

10/2014

01.07.2014 r.

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

 

11

11/2014

30.06.2014 r.

W sprawie zmiany w planie finansowym jednostki.

Oryginał Zarządzenia znajduje się w aktach sprawy Głównego księgowego.

12

12/2014

02.07.2014 r.

W sprawie ustalenia zasad przyznawania dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku w Powiecie Kamieńskiem.

 

13

13/2014

15.07.2014 r.

W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

 

14

14/2014

23.07.2014 r.

W sprawie zmiany w planie finansowym jednostki.

Oryginał Zarządzenia znajduje się w aktach sprawy Głównego księgowego.

15

15/2014

23.07.2014 r.

W sprawie zmiany w planie finansowym jednostki.

Oryginał Zarządzenia znajduje się w aktach sprawy Głównego księgowego.

16

16/2014

25.07.2014 r.

W sprawie pisemnego upoważnienia pracownika w razie nieobecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Zarządzenie obowiązuje
w okresie od 04.08.2014 r.
do 07.08.2014 r.

17

17/2014

28.07.2014 r.

W sprawie wprowadzenia zasad dofinansowania do wypoczynku dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

Uchyla Zarządzenie
Nr 22/2013 z dnia 10.06.2013 r.

Uchylone Zarządzeniem Nr 17/2022 z dnia 20.06.2022 r.

18

18/2014

01.08.2014 r.

W sprawie określenia warunków zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania formy wsparcia i z powrotem w ramach projektu systemowego pt. „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji prze powiatowe centra pomocy rodzinie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

Zarządzenie obowiązuje
do dnia31.12.2014 r.

19

19/2014

01.09.2014 r.

W sprawie ustalenia wysokości dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2014 roku.

Uchyla Zarządzenie
Nr 8/014 z dnia 27.05.2014  r.

Uchylone Zarządzeniem
 Nr 1/2015 z dnia 02.01.2015 r.

20

20/2014

23.09.2014 r.

W sprawie zmiany w planie finansowym jednostki.

Oryginał Zarządzenia znajduje się w aktach sprawy Głównego księgowego.

21

21/2014

30.09.2014 r.

W sprawie zmiany w planie finansowym jednostki.

Oryginał Zarządzenia znajduje się w aktach sprawy Głównego księgowego.

22

22/2014

31.10.2014 r.

W sprawie zmiany w planie finansowym jednostki.

Oryginał Zarządzenia znajduje się w aktach sprawy Głównego księgowego.

23

23/2014

13.11.2014 r.

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

 

24

24/2014

28.11.2014 r.

W sprawie zmiany w planie finansowym jednostki.

Oryginał Zarządzenia znajduje się w aktach sprawy Głównego księgowego.

25

25/2014

28.11.2014 r.

W sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim.

 

26

25.1/2014

30.12.2014 r.

W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2014 r.

 

27

26/2014

24.12.2014 r.

W sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia oferty na świadczenie usług psychologicznych dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w 2015 roku.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Kwaśniak vel Kwaśniewska 18-02-2015 15:26:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kwaśniak vel Kwaśniewska 18-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Anna Kwaśniak vel Kwaśniewska 23-06-2022 09:11:19